Kosár

Kérdése van? +36 70 528 58 89

Személyes átvétel: XVII. ker., szállítás már 995 Ft-tól!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: KON-CEPT Humán Tanácsadó Betéti Társaság
Székhely: 1194 Budapest, Szabadka u. 16.
Cégjegyzékszám: 01-06-413916
E-mail elérhetőség: info@memoriajatek.hu
Telefonszám: 06-70-528-5889
(a továbbiakban: Memóriajáték.hu)

II. Általános rendelkezések

A Memóriajáték.hu-nál tiszteletben tartjuk megrendelőink és a szolgáltatásaink iránt érdeklődők, valamint a képeken megjelenő minden érintett (a továbbiakban: Felhasználók) magánszféráját. A Felhasználók által megadott valamennyi személyes adat a szolgáltatásunk minőségének javítását szolgálja. A Felhasználók személyes adatainak védelme és biztonsága különösen fontos a Memóriajáték.hu számára. A Felhasználók személyes adatainak védelmét a Memóriajáték.hu teljes üzleti folyamata alatt kiemelt ügyként kezeli. Munkatársaink kötelesek a személyes adatok bizalmas jellegének (titkosságának) megőrzésére és a vonatkozó adatvédelmi előírások betartására.
Jelen Adatvédelmi tájékoztató a GDPR 12. és 13. cikkének megfelelően tartalmazza, hogy a Felhasználók mely személyes adatai kerülnek rögzítésre honlapunk látogatásakor, illetve szolgáltatásunk használata során, továbbá, hogy ezen személyes adatok miként kerülnek felhasználásra általunk. Jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre honlapunkon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Memóriajáték.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

III. A Felhasználók személyes adatainak kezelése és feldolgozása

Amennyiben a Felhasználó meglátogatja honlapunkat, úgy webszolgáltatónk az alapértelmezett böngészési beállítások szerint, átmeneti jelleggel (ideiglenesen) eltárolja a Felhasználók bizonyos személyes adatait, így a Felhasználó IP címét, a megrendelés céljából felhasznált feltöltő szoftvert (ActiveX, Flash, Java stb.), a böngésző típusát, a kapcsolatkezelés azonosításához szükséges Session_ID-t, valamint honlapunk felkeresésének dátumát és pontos időpontját. Ezen személyes adatok a törvényi előírásoknak megfelelően, a honlap használatának befejezését követően törlésre kerülnek. Fentieken túl a személyes adatok csak akkor kerülnek megőrzésre (tárolásra), ha az adatokat a Felhasználó szabad akaratából, önként pl. honlapon történő regisztráció keretében, megrendeléskor vagy a megrendeléshez kapcsolódó ügyintézés kezelése során adta meg.
A Felhasználók képmásai a fotótermékek kidolgozása/elkészítése céljából az online galérián – amely kizárólag megrendelőink, ügyfeleink, felhasználóink számára érhető el regisztráció és jelszavas bejelentkezés után – a a megrendelés teljesítése céljából tárolódnak. A megrendelés befejezését (elkészítését) és kiszállítását követően a Felhasználók képmásai 8 hétig kerülnek a gyártásban/termelésben megtartásra az esetleges panaszok, illetve utánrendelések feldolgozása (kezelése) érdekében. Ezt követően a képmások visszavonhatatlanul (helyreállíthatatlanul) törlésre kerülnek.
Az adattárolás határideje:
– a telefonszám és az e-mail cím: a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése alapján a postai szolgáltatási szerződés megszűnésétől számított 8 év,
– a számlázáshoz szükséges adatok esetében (név, cím) a számla kiállításától számított 8 év
Az adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

IV. Adattovábbítás

Érzékeny adatok, mint például a bejelentkezés, a jelszó, a címadatok, a fizetés módjaival kapcsolatos információk, titkosított kapcsolatokban (HTTPS / SSL) kerülnek továbbításra (átadásra) és biztonsági szervereken kerülnek tárolásra.
A személyes adatok állami hatóságokhoz történő továbbítása csak a kötelező jogszabályok keretében, bűncselekmény miatt indított hatósági vizsgálat esetén történik. Kifejezett hozzájárulása nélkül a személyes adatai nem kerülnek felfedésre harmadik személyekkel szemben.

V. A célhoz kötöttség elve

A Felhasználók által megadott személyes adatokat a megrendelés teljesítéséhez és feldolgozásához használjuk fel. A Felhasználók személyes adatai a mindenkori, hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően, kizárólag az adott adatkezeléssel összefüggő céllal és a jogos üzleti érdekek védelme érdekében, különösen a weboldalak technikai adminisztrációjához kerülnek felhasználásra. A Felhasználók személyes adatait kizárólag akkor használjuk fel termékekkel kapcsolatos közvélemény-kutatásra, valamint marketingcélokra, amennyiben a Felhasználó ehhez előzetesen hozzájárulását adta, azzal, hogy a Felhasználó bármikor jogosult hozzájárulásának visszavonására.

VI. A hívásrögzítésekkel kapcsolatos adatkezelés

A Memóriajáték.hu a telefonhívásokat nem rögzíti.

VII. Adatfeldolgozás

A Memóriajáték.hu szolgáltatásainak biztosítása érdekében adatfeldolgozókat (más cégeket és magánszemélyeket) bíz meg a feladatok elvégzésével, például a termékek (árucikkek) csomagolásával, kiszállításával és házhoz szállításával. Ezen adatfeldolgozók azon személyes adatokhoz férhetnek hozzá, amelyek a feladatuk teljesítéséhez szükséges. Ezeket a személyes adatokat kizárólag a feladataik elvégzése céljából használhatják fel. Az adatfeldolgozók a Felhasználók személyes adatainak kezelését oly módon kell hogy végezzék, amely megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. Ennek érdekében a Memóriajáték.hu az adatfeldolgozókkal fennálló szerződéses jogviszonya során kiemelt figyelmet fordít az adat- és titokvédelmi előírások betartatására, ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Memóriajáték.hu-val kötött szerződés alapján és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A Memóriajáték.hu az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhely-szolgáltató:

Cégnév: Nethely Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Adószám: 23358005-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-961790
Email: info@nethely.hu

Futárok:

GLS Hungary
Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Adószám: 12369410-2-44
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Email: info@gls-hungary.com

FOXPOST
FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.
Adószám: 25034644-2-10
Cégjegyzékszám: 10-10-020309
Email: info@foxpost.hu

Posta
Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

VIII. Hírlevél

Amennyiben a Felhasználó feliratkozik és regisztrál hírlevelünkre, úgy az e-mail címét hírlevél küldés céljából használjuk mindaddig, amíg a Felhasználó nem iratkozik le a hírlevélről. A hírlevélről történő leiratkozás bármikor lehetséges, és ez a hírlevélnek egy erre szolgáló linkjén keresztül teljesíthető. A hatályos adatvédelmi előírások értelmében a Felhasználónak joga van a tárolt adatairól ingyenes tájékoztatást kérni, valamint joga van az adatok helyesbítését, zárolását, illetve törlését kérelmezni.

IX. Sütik használata

A honlapra való be- és kilépést a látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.
A cookie-kat a látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A honlapot a látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.
A honlap egyrészt az egyedi, ideiglenes jelleggel elhelyezett „spublic” cookie-t alkalmazza a munkafolyamatok azonosítására, azaz annak megállapítására, hogy a látogató be van-e jelentkezve a honlapon vagy sem. A „spublic” cookie tehát a látogatók számára a honlapra való belépést (megrendeléskor), illetve az onnan történő kilépést segíti elő. A „spublic” cookie egy ideiglenes cookie, amely a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a látogató informatikai eszközéről, illetve azt a látogató a böngészője beállításai között manuálisan maga is törölni tudja.
Az alábbi cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok:
• a látogató keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a honlapra („utmz”cookie),
• a látogató hányszor látogatta meg a honlapot („utmb” cookie),
• a látogató mennyi ideig tartózkodott a honlapon („utma” és az „utmv” cookie),
• a látogató mikor látogatta meg először a honlapot („utma” és „utmv” cookie), illetve
• a látogató mikor látogatta meg utoljára a honlapot („utmc” és „utmv” cookie).
A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a honlapot a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a látogató informatikai eszközén valósul meg.
A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érhető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható.

X. Az adatkezelés biztonsága

A Memóriajáték.hu megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. Biztonsági eljárásaink folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek a technológiai fejlődéssel összhangban.

XI. Felhasználó jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan a Felhasználónak meghatározott jogai vannak a GDPR rendelkezéseivel összhangban:
1. A Felhasználó hozzáférési joga (tájékoztatáshoz való jog)
Jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, akkor jogosult arra, hogy a GDPR 15. cikkében felsorolt információkról felvilágosítást kérjen.
2. A helyesbítéshez és a törléshez való jog
Jogosult kérni a rá vonatkozó pontatlan/téves személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését és adott esetben kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.
Jogosult kérni személyes adatainak azonnali törlését, feltéve, hogy a GDPR 17. cikkében részletezett valamely ok – például ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték – fennáll.
3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben a GDPR 18. cikkében meghatározott előfeltételek fennállnak, például ha tiltakozott az adatkezelés ellen, egy esetleges vizsgálat időtartamára.
4. Az adathordozhatósághoz való jog
Meghatározott esetekben, amelyek a GDPR 20. cikkében kerültek felsorolásra, joga van ahhoz, hogy személyes adatait strukturált (tagolt), elterjedt, és géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat egy harmadik személynek továbbítsa (átadja).
5. A tiltakozáshoz való jog
Saját helyzetével kapcsolatos okból joga van arra, hogy azon adatkezelés ellen bármikor tiltakozzon, amely a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontján alapszik (jogos érdekek megőrzésével kapcsolatos adatkezelés). Személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha adatkezelés tekintetében bizonyítható, kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, amelyek a Felhasználó érdekeivel, jogaival, és szabadságaival szemben elsőbbséget élveznek, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

XII. Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati kioktatás

Amennyiben úgy érzi a Felhasználó, hogy a Memóriajáték.hu megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@memoriajatek.hu e-mail címen, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.
Bírósági jogorvoslat:
A Felhasználó a jogainak megsértése esetén a Memóriajáték.hu -val szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Hatóság eljárása:
A Felhasználó panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu
Adatvédelmi tisztviselő
Ha további adatvédelemmel kapcsolatos kérdései volnának Hozzánk, kérjük, forduljon Hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Koncz Katalin
Cím: 1194 Budapest, Szabadka u. 16
E-mail elérhetősége: info@memoriajatek.hu

Legutolsó frissítés: 2022. 11. 20.

Memoriajatek.hu 2022

Clicky